Izdelek

Nova generacija ekološkega papirja izdelanega iz odpadne kartonske embalaže mleka in skokov (KEMS)

Izdelki Lucart Professional EcoNatural so izdelani iz celuloznih vlaken, pridobljenih z reciklažo odpadne kartonske embalaže pijač.

Čista in tim. “zero-waste” tehnologija

Kartonska embalaža mleka in sokov vsebuje poleg celuloznih vlaken, tudi plastiko in aluminij: ti dve surovini se, zahvaljujoč inovativni tehnologiji Lucart Group, ne zavržeta, temveč ju reciklirajo v drugih proizvodnih procesih.

Spoštujemo okolje

Lucart Professional EcoNatural se izdeluje brez neposredne sečnje dreves, z reciklažo materialov, ki bi sicer končal na smetiščih.
V proizvodnem procesu se izvaja mehanski postopek, s fizičnim ločevanjem materialov, brez uporabe človeku in naravi škodljivih sestavin.

Naravna barva

Značilna svetlo rjava barva papirja, je posledica uporabe nebeljenih celuloznih vlaken, iz katerih je izdelana kartonska embalaža pijač, zato izdelki zadržijo naravno barvo lesa.
Kot je pokazala raziskava pri uporabnikih, ki jo je naročil Lucart Group, so izdelki Lucart Professional EcoNatural pri uporabnikih zelo cenjeni, predvsem zaradi svojih ekoloških in estetskih lastnosti.

Sestava kartonske embalaže pijač
Kartonska embalaža pijač je v povprečju sestavljena iz 74% celuloznih vlaken, 22% polietilena in 4% aluminija.

Drugi življenjski cikel kartonske embalaže pijač

Zahvaljujoč inovativnem proizvodnem procesu Lucart Group, se celulozna vlakna ločujejo od polietilena in aluminija brez uporabe človeku in naravi škodljivih sestavin. Celulozna vlakna se predelajo v Eco Natural Lucart, medtem ko polietilen in aluminij uporabijo kot surovino za izdelavo industrijskih izdelkov (euro palete), vsakdanjih predmetov (npr. svinčniki, ravnila) in celo priveznih drogov v Benetkah..