Nadziraj stroške

Lucart Professional EcoNatural zagotavlja nadzor nad stroški:

  • zmanjšuje stroške ravnanja z odpadki, saj iz okolja odstranjuje odpadno kartonsko embalažo pijač, ki bi sicer končala na odlagališču smeti;
  • zmanjšuje stroške uporabe higienskega papirja, zahvaljujoč tako izjemnim lastnostim papirja - kot uporabi v ustreznem sistemu podajalnikov, ki zmanjšujejo porabo (npr. L-ONE in Hygenius);
  • nadzor nad okoljskimi in socialnimi stroški povezanimi z izčrpavanjem okolja zaradi uporabe naravnih surovin.