Podjetje

Danes je Lucart Group glavni proizvajalec MG papirja za pakiranje, poleg tega pa je eden vodilnih proizvajalcev higienskega papirja v Evropi. 

Proizvodna kapaciteta 340,000 ton letno, je razdeljena na 11 papirnih strojev in 59 proizvodnih linij za proizvodnjo končnih izdelkov, poteka v sedmih tovarnah, od tega jih je pet v Italiji, dve pa v Franciji.

Razvojna strategija Lucart Group temelji na njegovem poslanstvu, zato je osredotočena na glavne cilje skupine:
- kvaliteta izdelkov in storitev
- skrb za potrebe strank
- varovanje okolja
- spoštovanje etičnih in podjetniških vrednot 

Doseganje postavljenih ciljev je vodilo vseh strateških odločitev podjetja

Lucart Professional je poslovna enota Lucart Group, ki je specializirana za proizvodnjo higienskega papirja in sistemov podajalnikov za medorganizacijski trg (B2B oz. “Away-from-Home”). Trg profesionalnih uporabnikov vključuje vse vrste uporabnikov higiensko papirnih izdelkov pri objektni higieni (AfH), kot so bolnišnice, gostinski lokali, industrijski obrati, šole, čistilni servisi, restavracije, hoteli, itd.

Lucart Professional ponuja celovit asortima higiensko papirne konfekcije, podajalnikov in storitev glede na potrebe trga.