Pomagaj okolju

Lucart Professional EcoNatural je “naravna” izbira, s katero se kaže tvoj prispevek k ohranjanju okolja.

V inovativnem proizvodnem postopku se uporablja čista in tim. “zero waste” tehnologija: zahvaljujoč mehanskim proizvodnim postopkom s fizičnim ločevanjem celuloznih vlaken od plastičnega materiala in aluminijaste folije kartonske embalaže pijač in brez uporabe človeku in naravi škodljivih sestavin.

Celulozna vlakna se uporabijo za izdelavo EcoNatural, medtem, ko se aluminij in polietilen v procesu reciklaže ponovno uporabita - ne samo kot gradbeni material in sestavni del svinčnikov, ravnil ipd., ampak celo v obliki priveznih drogov v Benetkah.

EcoNatural se izdeluje brez neposredne sečnje dreves, iz materialov, ki bi sicer končali na smetiščih. V tem pogledu pomembno zmanjšuje problem odpadkov.

Sestava kartonske embalaže pijač


Kartonska embalaža pijač je v povprečju sestavljena iz 74% celuloznih vlaken, 22% polietilena in 4% aluminija.
Drugi življenjski cikel kartonske embalaže pijač